არქიტექტურა, არქეოლოგია კულტურა

ბიბლიის მუზეუმში ხუთი ყველაზე მნიშვნელოვანი არტეფაქტი ყალბი აღმოჩნდა

ვაშინგტონის მუზეუმში არსებული მკვდარი ზღვის 15 ხელნაწერიდან, რომლესაც მეცნიერებმა მეოცე საუკუნის უდიდესი არქეოლოგიური აღმოჩენა უწოდეს, 5 ყალბი აღმოჩნდა.

მკვდარი ზღვის გრაგნილები ძველი ებრაული მანუსკრიპტებია. პირველი გრაგნილი მკვდარი ზღვის დასავლეთ სანაპიროზე 1947 წელს აღმოაჩინეს. როგორც ცნობილია, ის იპოვა მწყემსმა, როცა დაკარგულ ცხვარს ეძებდა.

2017 წელს, ბიბლიის მუზეუმმა, 5 ხელნაწერი ექპერტიზისთვის გაგზავნა გერმანიაში, კვლევის ფედერალურ ინსტიტუტში. კვლევამ აჩვენა, რომ მახასიათებლები შეუსაბამოა ძველი წარმომავლობის, ავთენტურ ხელნაწერთან.

 

კომენტარები

კომენტარი