ლიტერატურა

ჯორჯ ორუელი – როგორ დავწეროთ?

ჯორჯ ორუელი საზოგადოების უმეტეს ნაწილს თავისი ესედან, “პოლიტიკა და ინგლისური ენა” (Politics and the English Language) ახსოვს, სადაც იგი დაუდევარი, გაუგებარი და დამაბნებელი პროზის წინააღმდეგ “ლაშქრობს”. “ჩვენი ცივილიზაცია დეკადენტურია. ენა კი… აუცილებლად უნდა ვრცელდებოდეს ზოგად კრახში.” -ამბობს იგი. ორუელის ყველა ციტატა “გამოსახულების სიმაგრისა” და “სიზუსტის სისწორეში” სხვადასხვა ვარიანტით დამნაშავეები არიან.

საბოლოო ჯამში, ორუელი ამტკიცებს, რომ ცუდი წერითი შედეგების მიზეზი კორუფციული აზროვნებისა და კორუფციული ქმედებების ხშირად განხორციელებაა: “პოლიტიკური გამოსვლები და წერილები უმეტესად დაუცველის დაცვას ემსახურება.” კოლონიალიზმის, იძულებული დეპორტებისა და დასაბომბი კამპანიების ჯორჯისეული ახსნები ჩვენს დროშიც პოულობს მზა ანალოგს. შემდეგი წიგნის, სტატიისა თუ ინტერვიუს კითხვისას დაუკვირდით, როგორი ენით არის აღწერილი ესა თუ ის პოლიტიკური მოქმედებები აღწერილი, რათა ხალხისთვის ეს მისაღები გამოჩნდეს.

ჯორჯ ორუელის ნამუშევრების მკითხველების უმეტესობა ამბობს, რომ მწერალი ხშირად ისეთი ტიპის შეცდომებს უშვებს, რომლებზეც ლაპარაკობს და სხვას მიუთითებს ხოლმე, მაგრამ, შემდეგ მსგავს შეცდომებს თავიანთ ნამუშევრებშიც პოულობენ. ყველა, ვინც ინსიტუციონალურ კონტექსტში წერს, არ აქვს მნიშვნელობა აკადემიაა, ჟურნალიზმი, თუ კორპორატიული სამყარო, იძენს ისეთ ცუდ ჩვევებს, რომლებიც წინასწარი განზრახვით უნდა მოიშორონ. ჯორჯი გვარწმუნებს, რომ ცუდი ჩვევების შესწავლის “პროცესი” შექცევადია, თუ თქვენ გინდათ საჭირო პრობლემაში თავის გაყოფა.

როგორ დავწეროთ? – ჯორჯ ორუელი გვთავაზობს 6 წესს:

  • არასდროს გამოიყენოთ მეტაფორა, შედარება ან გამოსვლის რიცხვი, რასაც ხშირად ნახავთ სხვადასხვა ნაბეჭდ ნამუშევრებში.
  • არასდროს გამოიყენოთ გრძელი სიტყვა, სადაც მოკლეს ჩასმაა შესაძლებელი.
  • თუ შესაძლებელია სიტყვის ამოჭრა, აუცილებლად გააკეთეთ ეს.
  • არასდროს გამოიყენოთ ვნებითი გვარი, სადაც აქტიურის გამოყენება შეიძლება (ვნებით გვარში არ ჩანს მოქმედი პირი).
  • არასდროს გამოიყენოთ უცხოური სიტყვა, ჟარგონი ან სამეცნიერო ტერმინი, თუ მისი შესატყვისი გახსენდებათ.
  • დაარღვიეთ ეს წესები რაც შეიძლება სწრაფად.

კომენტარები

კომენტარი