კულტურა

კონკურსი “ორიენტირი” – კულტურისა და ხელოვნების სფეროში საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ხელშეწყობა“

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის 2019 წლის 15 მარტის N302 ბრძანებით გამოცხადებულ კონკურსში

“ორიენტირი” – კულტურისა და ხელოვნების სფეროში საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ხელშეწყობა“    

გამარჯვებული პროექტები:

1. „მ. სთოქთედისა და მ.ვ. ქოთრენის სახელმძღვანელოს “ART HISTORY” გამოცემა ქართულ ენაზე  (XIV-XV საუკუნეების ევროპის ხელოვნება)“ – სსიპ თბილისის ა. ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია

 2. „ლარილარის სამაროვანი: კულტურული მემკვიდრეობის კვლევისა და პოპულარიზაციის პერსპექტივები“ – სსიპ საქართველოს ეროვნული მუზეუმი   

3. „კულტურა მედიაში (სამეცნიერო-კვლევითი ნაშრომების კრებული)“ – სსიპ საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი

4. „ინტერკულტურული, ინტერლინგვალური და ინტერმედიალური შემოქმედების როლი კულტურის პოლიტიკის ფორმირებაში (მასტერკლასი “ვკითხულობთ გივი მარგველაშვილს”)“- სსიპ შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი 

5. „საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “კულტურა და ხელოვნება თანამედროვეობის კონტექსტში”- სსიპ ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი

კომენტარები

კომენტარი