კულტურა შემოქმედებითი ინდუსტრიები

კონკურის „კულტურული მარშრუტების გამოვლენა და ხელშეწყობა“ გამარჯვებულები გამოვლინდნენ

კულტურის ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში გამოცხადებულ კონკურსში „კულტურული მარშრუტების გამოვლენა და ხელშეწყობა“ გამოვლინდა 4 გამარჯვებული პროექტი.

კულტურული მარშრუტების სტრატეგიული განვითარებისა და სერტიფიცირების საბჭოს (შემდგომში საკონკურსო კომისია) მიერ მოწონებულ იქნა და რეკომენდაციას უწევს შემდეგ პროექტებს:

“საქართველოს კერამიკის გზა” 

“ინდუსტრიული მემკვიდრეობის ქართული გზა” 

“პრეისტორიული კლდის მხატვრობის მარშრუტი საქართველოში”

“ციხე-სიმაგრეები-მომავლის მცველები” 

ბრძანება გამარჯვებული პროექტების გამოვლენის თაობაზე იხილეთ მოცემულ ბმულზე.

კომენტარები

კომენტარი